Het begin van het succes van bemiddeling is leren luisteren naar elkaar.

In elke organisatie, kerk of familie komt af en toe een conflict voor. Conflicten schaden de relatie en de effectiviteit van het werk. J&S Coaching en Consultancy helpt op professionele wijze uit het conflict te komen. Samen zoeken we naar wat wel verbindt en zoeken we manieren om de emoties die er spelen op een respectvolle wijze naar elkaar te uiten. Het begin van het herstel ligt vaak in het begrijpen van elkaars beweegredenen. Door opleiding en ervaring zijn wij in staat dat proces te begeleiden.

  • families; bijvoorbeeld bij erfeniskwesties en scheidingen
  • kerkenraden
  • trainingen conflicthantering voor kerkenraden en organisaties
  • bedrijven en organisaties; bijvoorbeeld bij ontslagkwesties