Project Description

Jacobi de Wildt en Sjaak van Wijngaarden zijn organisatiecoaches die binnen korte tijd door hebben hoe en waarom processen wel of niet goed lopen. Met name de gave om perspectief te geven aan (groepen) mensen, waarbij opgebouwde spanningen op tafel komen en opgelost worden zodat het team nieuw elan krijgt, maakt indruk. Soms zijn door toedoen van de directie structuren ontstaan die belemmerend werken. Ook dit wordt inzichtelijk gemaakt, gedeeld met betrokkenen en leidt tot veranderingen binnen die organisatie die lucht en perspectief geven aan de medewerkers op de werkvloer. Ik beveel Sjaak en Jacobi van harte aan.

A. Heijboer, adjunct-directeur Revius Rotterdam