Kerkenraad

Onvrede in de kerkenraad, een conflict tussen koster en kerkleden, J&S adviseert en coacht met oog voor de eigenheid van elke organisatie. Welke rol heeft gezag hier en hoe ga je daar in de 21e eeuw mee om? Wat speelt er precies bij u? Wat past bij uw gemeente of wijk? Wij gaan het gesprek aan zodat iedereen op één lijn zit en een gezamenlijke toekomst voor ogen heeft.

Een dag of twee dagdelen als kerkenraad investeren in samenwerken, werkt! Met elkaar zoeken naar manieren om ieders kwaliteiten optimaal in te zetten, leidt tot snellere besluitvorming daarna. Minder tijd kwijt zijn aan vergaderen, meer tijd voor het geestelijke gesprek, is een zegen voor de gemeente.

MKB

In het MKB is de concurrentie van de webshops een grote uitdaging: kun je nog met een fysieke zaak overeind blijven? Onlineverkoop vraagt andere kwaliteiten van medewerkers en managers, J&S coacht en adviseert nieuwe vaardigheden. Training en begeleiden dragen bij aan het behoud van de onderneming in deze tijd waarin klanten hun vragen direct beantwoord willen zien en de producten morgen in huis willen hebben.

Non-profitsector

In de non-profitsector is de concurrentie groot. Er bloeien zoveel particuliere initiatieven op, hoe blijf je als grotere organisatie overeind? Hoe houd je contact met je donateurs? J&S helpt vrijwilligers optimaal te betrekken bij de organisatie en tegelijkertijd de organisatie als geheel te professionaliseren. Samen ontdekken we welke doelen en verantwoordelijkheden in jullie organisatie passen bij vrijwilligers en medewerkers.

Zorg

De werkdruk in de zorg is hoog, J&S is sterk in verzuimpreventie. Zowel individuele coaching als teamcoaching zijn hierbij belangrijke factoren. De ontwikkeling naar zelfsturende teams (link naar zelfsturende teams) vraagt om externe ondersteuning van management en teams, J&S is er voor alle niveaus.

Scholen

Scholen worstelen met hun bestuursmodel: afstand en nabijheid, hoe combineer je dat? Kan iedereen van het personeel het passend onderwijs wel aan? Hoe leer je het team omgaan met de 21e-eeuwse digitale vaardigheden? En sluit dat wel aan bij de missie en visie?  Ouderbetrokkenheid en inspraak, het ‘moet’ allemaal van Den Haag, J&S begeleidt het proces dat bij uw school aansluit. Wij stimuleren het ruimte geven aan de eigenheid van elke school. J&S biedt daarnaast individuele programma’s ter voorkoming van burn-outproblemen, elke leerkracht ‘moet’ immers zoveel. Wij helpen verzuim te voorkomen, zowel in individueel als in teamverband. Gezag in de 21e eeuw is nodig, maar niet eenvoudig vorm te geven. Hoe kan uw team hierin een gezamenlijke lijn ontwikkelen? J&S ondersteunt dit traject. Wij bieden ook PLG-trajecten aan: de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen.

Politie en beveiliging

De druk op het politie- en beveiligingsapparaat is hoog, de spanning hier en daar om te snijden. Hoe werk je samen terwijl je niet weet of je over drie maanden allemaal nog dezelfde functie hebt? Hoe begeleidt u als manager medewerkers die van plaats veranderen moeten of die hun contract niet verlengd krijgen? J&S Coaching levert jobcoaching en loopbaancoaching, maar ook ondersteuning van het management in veranderprocessen. Een team in verandering en onrust is gebaat bij teamcoaching waarin er aandacht en tijd is om richting elkaar uit te spreken wat er speelt. Zo komt er meer ruimte voor effectieve samenwerking.