Aldus Anton Cozijnsen, hoogleraar Verandermanagement en grondlegger van de parttime masteropleiding Verandermanagement aan de VU. In zijn afscheidsrede op 19 mei 2016 gaf hij aan waar het mislukken van organisaties volgens hem vaak aan ligt.

Veranderen is noodzakelijk wil je organisatie overleven, laat staan als je wilt groeien. Veranderen gaat veel organisaties echter helemaal niet goed af. De gemiddelde verwachte levensduur is in een tijdsbestek van twee decennia teruggegaan van 20 jaar naar 12,5 jaar. Organisaties passen zich niet genoeg aan of nemen te veel of te snel maatregelen. De voorbeelden hiervan hebben we de afgelopen maanden meer dan genoeg gezien in de detailhandel.

Cozijnsen liet zien dat onder andere de zorgsector, woningcorporaties en de politieorganisatie een veel te lage verandercapaciteit hebben. Hij wijst er naar aanleiding van zijn onderzoek op dat veel van wat bekend is vanuit bijvoorbeeld de psychologie niet of te beperkt wordt benut. Te vaak varen managers blind op populaire managementsmodellen of de nieuwste bestseller in managementsland. Praktijkkennis die er wel degelijk is, wordt vergeten. Cozijnsen ontwikkelde het verandertheater waarin hij de rol van diverse mensen in veranderprocessen laat zien.

Organisatiecoaching wil de brug slaan tussen kennis vanuit de menswetenschappen en de bedrijfskunde, aandacht voor de psychologische processen in een organisatie en voor de managementskant. Mens en organisatie, feiten en beleving, beide kanten verdienen evenveel aandacht wil een organisatie blijvend kunnen ontwikkelen.
puzzle-1020425_1920