Een les van Arend Ardon

Tien gedachten bij samen leren en veranderen:

  1. Ik ben onderdeel van de lastige situatie.
  2. Mijn beeld van de situatie is gebaseerd op onvolledige informatie.
  3. Mijn gedrag leidt tot ongewenst (neven)effecten.
  4. De ander is ook redelijk en heeft ook goede intenties.
  5. De ander heeft aanvullende informatie die helpt om de situatie beter in kaart te brengen.
  6. De ander kan met andere informatie of een andere redenering tot andere inzichten komen.
  7. Door niet naar elkaar te luisteren houden wij de situatie samen in stand.
  8. Fouten maken doen we allemaal continu. We kunnen alleen leren als we dat accepteren en onze ineffectiviteit in openheid onderzoeken.
  9. Gelijk of ongelijk is niet interessant. Het gaat erom geldige informatie uit te wisselen om samen de best richting te bepalen.
  10. Als mijn pogingen om de situatie re redden niet slagen, ben ik niet effectief.

 

Arend Ardon: Doorbreek de cirkel. Al jaren oud, maar nog altijd bruikbaar!