bemiddeling
​​​​​​​bij conflicten

samen zoeken naar wat verbindt

In elke organisatie, kerk of familie komt af en toe een conflict voor. Conflicten schaden de relatie. J&S Coaching en Consultancy ontwart het conflict. Samen zoeken we naar wat verbindt en zoeken we manieren om de onderliggende emoties op een respectvolle wijze naar elkaar te uiten. Het begin van het herstel ligt in het begrijpen van elkaars beweegredenen.


Waar bemiddelen wij?
• families; bijvoorbeeld bij erfeniskwesties, (echt-)scheidingen of burenruzies
• kerkenraden; bijvoorbeeld bij vertrouwenszaken, misbruikkwesties
• bedrijven en organisaties; bijvoorbeeld bij ontslagkwesties en conflicten


Het begin van het succes van bemiddeling is leren luisteren naar elkaar.