de concrete 
werkgebieden

benieuwd waar u ons zoal ontmoet?

een greep uit onze trajecten

J&S Coaching en Consultancy is werkzaam binnen diverse werkgebieden en coacht, traint en bemiddelt bij diverse partijen. Heeft u een vraagstuk en twijfelt u of J&S hier wel bij kan helpen? Schroom niet om contact op te nemen en plan gewoon een vrijblijvend gesprek. Of stelt u liever eerst laagdrempelig een vraag? Dat kan via de bovenstaande button.

of ga naar contact ›

Voorbeelden van onze werkgebieden

kerk & kerkenraden

Onvrede in de kerkenraad, een conflict tussen koster en kerkleden, J&S adviseert en coacht met oog voor de eigenheid van de gemeente. Welke rol heeft gezag in de kerk en hoe ga je daar in de 21e eeuw mee om? Welke visie past bij uw gemeente of wijk? Er leven veel verschillende vragen in gemeentes. Wij gaan het gesprek aan zodat een gezamenlijke toekomstvisie in zicht komt. Een dag of twee dagdelen als kerkenraad investeren in samenwerken, werkt! Met elkaar zoeken naar manieren om ieders kwaliteiten optimaal in te zetten, leidt tot snellere besluitvorming daarna. Minder tijd kwijt zijn aan vergaderen, meer tijd hebben voor het geestelijke gesprek, is een zegen voor de gemeente.

midden- en kleinbedrijf

Voor winkels is de concurrentie met de webshops een grote uitdaging: kan een fysieke zaak nog overeind blijven? Onlineverkoop vraagt andere kwaliteiten van medewerkers en managers, J&S traint in nieuwe vaardigheden.

Training en begeleiding dragen bij aan het behoud van de onderneming in deze tijd waarin klanten hun vragen direct beantwoord willen zien en de producten morgen in huis willen hebben.

scholen & onderwijs

Scholen worstelen met hun bestuursmodel: afstand en nabijheid, hoe combineer je dat? Kan het personeel het passend onderwijs wel aan? Hoe leer je het team omgaan met de 21e-eeuwse digitale vaardigheden? En sluit dat wel aan bij de missie en visie? Ouderbetrokkenheid en inspraak, het ‘moet’ allemaal van Den Haag, J&S begeleidt uw proces. Wij stimuleren het ruimte geven aan de eigenheid van elke school. J&S biedt daarnaast individuele programma’s ter voorkoming van burn-outproblemen, elke leerkracht ‘moet’ immers zoveel. Wij helpen verzuim te voorkomen, zowel individueel als in teamverband. Gezag in de 21e eeuw is nodig, maar niet eenvoudig vorm te geven. Hoe kan uw team hierin een gezamenlijke lijn ontwikkelen? J&S ondersteunt dit traject. Wij bieden ook plg-trajecten aan: de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen waarin onderwijzend personeel in kleine groepen samenwerkt aan individuele doelen.

non-profit sector

In de wereld van de goede doelen groeit de concurrentie. Er bloeien zoveel particuliere initiatieven op, hoe blijf je als organisatie overeind? Hoe houd je contact met je donateurs? J&S helpt vrijwilligers optimaal te betrekken bij de organisatie en tegelijkertijd de organisatie als geheel te professionaliseren. Samen besluiten we welke doelen en verantwoordelijkheden in jullie organisatie passen bij vrijwilligers en medewerkers.

politie & beveiliging

De druk op het politie- en beveiligingsapparaat is hoog, de spanning hier en daar om te snijden. Hoe werk je samen in die dynamische wereld? Hoe houd je het gezellig als iedereen zoveel van je verwacht, maar het personeelstekort oploopt?. Een team in verandering en onrust is gebaat bij teamcoaching waarin er aandacht en tijd is om richting elkaar uit te spreken wat er speelt. Zo komt er meer ruimte voor effectieve samenwerking.

zorginstellingen

De werkdruk in de zorg is hoog, J&S is sterk in verzuimpreventie. Zowel individuele coaching als teamcoaching zijn hierbij belangrijke middelen. De ontwikkeling naar teams met meer zelfsturing vraagt om externe ondersteuning van management en teams, J&S is er voor alle niveaus.​​​​​​​

 


 

schroom niet om contact op te nemen

plan gewoon een vrijblijvend gesprek ›