Nieuws 25 januari 2019

Energie door variatie

Vandaag herlas ik het interessante interview met sociologe Christien Brinkgreve in de Trouw (25 november 2016). Via het gedachtegoed van René Gude komt zij tot de conclusie dat de energie in organisaties pas weer gaat stromen wanneer er meer ruimte en waardering komt voor variatie. Dat kan echter alleen in gezamenlijkheid. Precies het aangrijpingspunt van effectieve coaching!